Hae sivuilla

Ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksestä 8 §/2022 toimialueen energiajätteen kuljetuksista

PÄÄTÖSASIA:

Pohjanmaan jätelautakunnan energiajätteen kuljetusjärjestelmän seuranta, 8 §, 28.4.2022

PÄÄTÖS:

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös on, että toimialueen energiajätteen kuljetukset ovat kunnan järjestämät jätelain 36 §:n mukaisesti 19.7.2025 alkaen.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ

9.5.2022

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös liitteineen on nähtävillä ajalla 9.5.2022 - 7.6.2022 jäsenkuntien yleisissä tietoverkoissa, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla:

» www.ekoso.fi

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla:

» www.ekoso.fi
» www.pietarsaari.fi

– Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Liitteet:

Tiedoksianto pohjanmaan jätelautakunnan päätöksestä 8 §/2022 [115.6 kB]
Pöytäkirjanote allekirjoitettu 28.4.2022 [125.3 kB]
Liite 8 A - Pohjanmaan jätelautakunnan selvitys energiajätteen kuljetusjärjestelmästä 2022 [804.9 kB]
Liite 8 B - Suomenkielinen yhteenveto kuntien ympäristösuojelun viranhaltijalausunnoista [1.3 MB]
Kunnallisvalitusosoitus [57.8 kB]

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)