Sök på sidan

Sanasto

Ekopiste

keräyspaperin, lasin, metallin ja paristojen keräyspiste

Elintarvikejäte

ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineksia ja elintarvikkeita sekä ruoanjätteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä

Erityisjäte

jätettä, jonka käsittely vaatii erityistoimenpiteitä koostumuksen/laadun takia

Hyötyjäte

jätettä, jota voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää raaka-aineena tai energiana

Hyötykäyttöasema

valvottua keräysasema, jolla vastaanotetaan kaatopaikkajätettä, ongelmajätettä ja muuta sellaista hyödynnettävää jätettä, jota ei lajitteluohjeiden mukaan saa laittaa talouksien jäteastioihin

Jätelautakunta

Pietarsaaren, Uudenkaarlepyyn ja Kokkolan kaupunkien ja Pedersören, Kruunupyyn, Luodon, Oravaisten, Kaustisen, Vetelin, Evijärven, Kortesjärven, Alahärmän, Lohtajan ja Kälviän kuntien yhteistä lautakuntaa, joka mainittujen kuntien erikseen hyväksymän johtosäännön mukaisesti huolehtii kaikista jätelaissa ja lautakunnan ohjeissa erikseen määritellyistä viranomaistehtävistä, jotka ovat kunnan päätettävissä

Kaatopaikka

hyötykäyttöön kelpaamattoman jätteen loppusijoituspaikka

Keräysväline

astia, säiliö, kontti tai muu vastaava, johon jäte kerätään kuljetusta varten

Keräyspaperi

puhdas, kuiva paperi, jota voidaan hyödyntää

Kotitalousjäte

märkä- sekä kuivajäte

Kuivajäte

jätettä, jota voimassa olevien lajitteluohjeiden mukaan on laitettava vaaleaan pussiin

Lajittelematon jäte

jätettä, joka sisältää enemmän kuin 10 prosenttia väärin lajiteltuja jätteitä

Lajitteluohje

erillinen, annettu ohje miten jätteet lajitellaan

Liete

sako- tai umpikaivolietettä tai muuta samalla tavoin käsiteltävää lietettä

Loppusijoitettava jäte

jätettä, jota ei voida hyödyntää, mutta joka voidaan loppusijoittaa kaatopaikalle

Märkäjäte

jätettä, joka soveltuu biologisesti käsiteltäväksi ja joka nykyisten lajitteluohjeiden mukaan kuuluu mustaan pussiin

Ongelmajäte

jätettä, joka koostumuksensa tai muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet on määritelty jäteasetuksen (1390/1993) ongelmajäteluettelossa ja sen myöhemmissä täydennyksissä

Pahvi

puhdasta ja kuivaa pahvia sekä voimapaperia, jota voidaan hyödyntää

Puutarhajäte

lehtiä, oksia, ruohoa ja kasvinosia, joita syntyy yksityisillä asuinkiinteistöillä

Rakennusjäte

jätettä, jota syntyy uudisrakentamisesta tai purkamisesta

Sitoumus Jätelautakunnalle

sitoumusta, jonka jätetiedostoon merkitty jätteenkuljettaja antaa Jätelautakunnalle ja Ab Ekorosk Oy:lle

Taajama-alue

kaava-aluetta tai aluetta, joka maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on tarpeen kaavoittaa

Tuottajan vastuu

järjestelmää, jossa tuottaja, myyjä tai maahantuoja vastaa jätehuollon kustannuksista ja järjestämisestä

Vapaa-ajan kiinteistö

kiinteistöä, joka kiinteistörekisterin mukaan on rekisteröity loma-asunnoksi ja jota ei käytetä ympärivuotiseen asumiseen

Yhdyskuntajäte

asumisesta syntyvää jätettä ja muuta koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan samantyyppistä jätettä, jota syntyy teollisuus-, yritys- tai palvelutoiminnasta tai muusta toiminnasta ja jota voidaan kuljettaa, käsitellä ja/tai loppusijoittaa samalla tavoin

Yhteinen keräysväline

kunnan (Ab Ekorosk Oy) useampaa vapaa-ajan kiinteistöä varten ylläpitämää keräysvälinettä, tai keräysvälinettä, jonka tietyillä ehdoilla jakavat useammat kiinteistöt

Ylijäämämaa

sellainen maa joka syntyy rakennus- ja muussa toiminnassa ja jota ei voida käyttää syntypaikalla

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 350

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)