Hae sivuilla

Tiedoksianto Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksistä

Asia:

• Pohjanmaan jätelautakunnan päätös: § 22, 14.12.2023, Muutoksista julkisoikeudellisiin jätemaksuihin elinkeinotoiminnassa ja julkisyhteisöissä syntyneille jätteille.

• Pohjanmaan jätelautakunnan päätös: § 23, 14.12.2023, kunnallisten jätehuoltomääräysten päivittämisestä.

Päätöksen antopäivä: Päätökset annettaan 22.12.2023.

Nähtävilläolo: 22.12.2023 - 20.1.2024

Päätöksen nähtävävilläolo

Päätökset liitteineen on nähtävillä ajalla 22.12.2023 - 20.1.2024 jäsenkuntien yleisissä tietoverkoissa, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

Muutoksenhaku

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Liitteet:

TIEDOKSIANTO_JATELAUTAKUNNAN_PAATOKSISTA_kohta-22-23_2023.pdf [121.5 kB]
Poytakirjanote_kohta_22_14-12-2023.pdf [474.0 kB]
Poytakirjanote_kohta_23_14-12-2023.pdf [91.1 kB]
Kunnallisvalitusosoitus.pdf [124.1 kB]

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)