Hae sivuilla

Päätös kunnallisesta jätetaksasta sekä jätehuoltomääräysten muuttamiseksi

Ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnan päätökestä kunnallisesta jätetaksasta vuodelle 2020 (§ 17/2020).

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös, 1.12.2020 § 17, vuoden 2021 kunnallisesta jätetaksasta, jätelain 78 ja 79 §§:n nojalla.

Päätösten antopäivä:

Päätökset annettaan 21.12.2020.

Päätöksen nähtävilläolo:

Päätökset liitteineen on nähtävillä ajalla 21.12.2020 - 19.1.2021 jäsenkuntien yleisissä tietoverkoissa, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla: www.ekoso.fi, www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Pöytäkirjaote 17 § 2020 [223.3 kB]
Liite 17A - Jätemaksutaksa 2021 [522.9 kB]
Liite 17 B - 2020 [222.2 kB]
Kunnallisvalitusosoitus 21.12 2020.pdf [123.5 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)