Hae sivuilla

Ilmotus kuntalisten vaikuttamismahdolliuudesta vireillä olevaan kunnalliseen jätehuoltoasiaan

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus hallintolain 41 §:n nojalla vireillä olevassa asiassa joka koskee kunnallista jätehuoltoa.

Asia:

Pohjanmaan jätelautakunnan kuljetusjärjestelmän selvitys energiajätteen kiinteistöittäisen keräyksen osalta, jätelain 37 § 3 momentin nojalla.

Taustaa:

Vuonna 2021 vahvistetut muutokset jätelain 36 ja 152 pykäliin tarkoittavat, että biojätteen kuljetukset siirtyvät kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen aikaisintaan 19.7.2023 tai viimeistään 19.7.2024. Lakimuutoksen johdosta on vuonna 2012 tehty jätekuljetuspäätöksen tarkastus ajankohtainen. Tässä yhteydessä on mainittava, että kiinteistöjen erilliskerätyn pakkausjätteen kuljetukset on oltava kunnan kilpailuttamat 1.7.2023 alkaen.

Pohjanmaan jätelautakunnan tarkistuksessa selvitetään, jos jätelain 35 §:n ja 37 § 2 momentin ehdot energiajätteen kiinteistöhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta täyttyvät, samanaikaisesti kun biojätteiden kuljetukset ovat Ekoroskin toimesta kunnan kilpailuttamat 19.7.2023 alkaen.

Kotitalouksien biojätteen kuljetusten kunnan kilpailuttaminen tarkoittaa, että toimialue on jaettu useaan urakka-alueeseen. Yhden tai useamman urakka- alueen julkisen hankinnan kautta voittanut jätteenkuljetusyritys hoitaa biojäteastioiden tyhjennykset Ekoroskin lukuun 19.7.2023 alkaen.

Tulevan biojätteen kuljetusten kilpailutuksen lopputuloksesta johtuen, kotitalouksille ei voida taata että biojäteastian tyhjennykset hoitaa jatkossa yksi ja sama jätteenkuljetusyritys joka tällä hetkellä tyhjentää kiinteistön bio- ja energiajäteastiat. Kuljetusmatkat sekä jätteen noutokerrat arvioidaan lisääntyvän 25-50 % koko toimialueella, joissakin kunnissa lisäys voi olla suurempi kuin 50 %.

Päätöksenteko asiassa:

Mikäli Pohjanmaan jätelautakunnan selvitys energiajätteen kuljetuksista johtaa kevään 2022 aikana päätöksentekoon, joka tarkoittaa siirtymistä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, muuttuu kotitalouksien jätehuolto 19.7.2025 alkaen, siirtymäsäännöstä noudattaen. Muutos tarkoittaisi, että määrätyn urakka-alueen sisällä yksi ja sama jätteenkuljetusyritys tyhjentää bio- ja energiajäteastiat. Näin ollen kuljetusmatkat sekä jätteen noutokerrat vähenisivät toimialueella.

Vaikuttaminen:

Kuntalaisilla Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueella on mahdollisuus antaa vireillä olevassa asiasta kirjalliset mielipiteet.

Kirjalliset mielipiteet pyydetään lähettämään Pohjanmaan jätelautakunnalle viimeistään 20.3.2022 sähköpostilla osoitteeseen info@ekoso.fi.

Liitteet:

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös § 14, 4.11.2021 (pöytäkirjaote) [96.2 kB]
Jätelaki 35-37 §§ [305.2 kB]
Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus hallintolain 41  :n nojalla vireillä olevassa asiassa joka koskee kunnallista jätehuoltoa [375.9 kB]

Lisätietoa:

Johan Hassel, jätehuoltopäällikkö, puh 050 528 9139 tai sähköposti johan.hassel@ekoso.fi

ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)