Sök på sidan

Influtna avfallsavgifter och användning

DE INFLUTNA AVFALLSAVGIFTERNA OCH ANVÄNDNING PÅ ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE ÅR 2019

I avfallslagen (646/2011) bestäms hur kommunala avfallshanteringstjänster skall ordnas samt att kostnaderna för kommunala avfallshanteringstjänster skall täckas med avfallsavgifter som uppbärs av fastighetsinnehavare eller någon annan avfallsinnehavare. Enlig lag kan kommunala avfallshanteringstjänster inte finansieras med skattemedel.

Den kommunala avfallshanteringens uppgifter kan indelas i produktion av tjänster och skötsel av myndighetsärenden. På verksamhetsområdet har serviceuppgifterna getts till det kommunalt ägda avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy. Motsvarande har kommunerna överfört de kommunala avfallshanteringsmyndighets uppgifter till Österbottens avfallsnämnd.

Till Österbottens avfallsnämnds lagstadgade uppgifter hör bl.a. godkännande av den kommunala avfallstaxan. Avfallstaxan finns till påseende på Österbottens avfallsnämnds och Ekorosks webbsidor. Ekorosk sköter om faktureringen av de kommunala avfallsavgifterna för Österbottens avfallsnämnds räkning.

Enlig avfallslagens 79 § bör kommunen informera kommuninvånarna och övriga som anlitar avfallhanteringstjänsterna om de influtna avfallsavgifterna och deras användning. Till verksamhetsområdet hör 10 kommuner med ca. 123 200 invånare totalt fördelat på ca. 53 800 bostadshushåll. På verksamhetsområdet finns drygt 10 000 byggnader som registrerats som fritidsbostad.

FASTA AVFALLSAVGIFTER

ekoso-fasta_avfallsavgifter_2019.png

Influtna fasta avfallsavgifter år 2019: 2 420 921,24 €

BEHANDLINGSAVGIFTER

ekoso-behandlingsavgifter_2019.png

Influtna behandlingsavgifter år 2019: 2 558 355,99 €

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)