Sök på sidan

ekoso_front-icon-law.png

Avfallsföreskrifter

ekoso_front-icon-pen.png

Ärenden och blanketter

ekoso_front-icon-euro.png

Avfallstaxor

Vad är Österbottens avfallsnämnd?

ekoso_kartta.png

Österbottens avfallsnämnd är en lagstadgad kommunal avfallshanteringsmyndighet för 10 medlemskommuner. Medlemskommunerna är samtidigt delägarkommuner till det kommunala avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy. Staden Jakobstad är ansvarskommun för den interkommunala myndigheten.

Österbottens avfallsnämnds uppgifter är fastställda i avfallslagen och nämndens instruktion. Nämnden fattar självständiga beslut i ärenden som hör till nämndens myndighetsuppgifter.

Övervaknings- och nedskräpningsärenden handhas av miljövårdsmyndigheterna i medlemskommunerna.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 350

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)