Sök på sidan

Verksamhet

Österbottens avfallsnämnd är en lagstadgad kommunal avfallshanteringsmyndighet för 10 medlemskommuner.

Medlemskommunerna är samtidigt delägarkommuner till det kommunala avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy. Staden Jakobstad är ansvarskommun för den interkommunala myndigheten.

Läs mer

Vad gör avfallsnämnden?

Österbottens avfallsnämnd gör upp och beslutar om avfallshanteringsföreskrifterna och ger allmänna anvisningar samt fastställer de kommunala avfallsavgifterna. Avfallsnämnden ger utlåtanden och utredningar i avfallsärenden till olika myndigheter. En förutsättning för avfallsnämndens verksamhet är ett fungerande samarbete med det kommunala avfallshanteringsbolaget Ab Ekorosk Oy, kommunernas miljövårdsmyndigheter samt NTM-centralen i Södra Österbotten.

Österbottens avfallsnämnd betjänar kommuninvånarna bl.a. genom att behandla ansökningar som gäller avvikande tömningsintervall för avfallskärl, anmärkningar mot kommunala avfallsavgifter samt anmälningar om gemensamma avfallskärl.

Avfallsnämnden bistår de övervakande myndigheterna att de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna följs av fastighetsinnehavarna. Vidare har avfallsnämnden rätt att granska om villkoren för nämndens beslut följs av fastighetsinnehavarna, då främst i form av granskningar av komposteringen på fastigheterna.

Hur fungerar nämnden?

Varje medlemskommun har en representant i avfallsnämnden med undantag av Jakobstad och Karleby som utser två medlemmar var. Beroende på vilken typ av ärende, avgörs detta endera på nämndens sammanträde eller som ett tjänstemannabeslut.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)