Sök på sidan

Beslut om avfallshanteringstaxa för 2019 och ändringar till avfallshanteringsföreskrifter

Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2019 (§ 25/2018) samt beslut om ändringar till de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna (§ 26/2018)

Österbottens avfallsnämnds beslut 4.12.2018 § 25 om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2019 med stöd av avfallslagens 78 och 79 §§.

Österbottens avfallsnämnds beslut 4.12.2018 § 26 om ändringar till de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna med stöd avfallslagens 91 §.

Beslutens datum:

Beslutet ges 10.1.2019

Beslutet framlagt till påseende:

Besluten med bilagor är framlagt till påseende under tiden 10.1.2019 - 8.2.2019 på medlemskommunernas officiella anslagstavlor, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi.

Beslutsbilagorna är tillgängliga i PDF-format på följande webbplatser:
www.ekoso.fi
www.jakobstad.fi – Förvaltning och beslut – Protokoll.

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737

Bilagor:

Protokollsutdrag § 25-2018 [175.6 kB]
Protokollsutdrag § 26-2018 [170.4 kB]
Bilaga 25A-2018 [649.5 kB]
Bilaga 25B-2018 [114.5 kB]
Bilaga 26-2018 [613.0 kB]
Kommunalbesvärsanvisning [126.2 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)