Hae sivuilla

Päätös kunnallisesta jätetaksasta sekä jätehuoltomääräysten muuttamiseksi

Ilmoitus Pohjanmaan jätelautakunnan päätökestä kunnallisesta jätetaksasta vuodelle 2019 (§ 25/2018) sekä päätöksestä kunnallisten jätehuoltomääräysten muuttamiseksi (§ 26/2018)

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 4.12.2018 § 25 vuoden 2018 kunnallisesta jätetaksasta, jätelain 78 ja 79 §§:n nojalla.

Pohjanmaan jätelautakunnan päätös 4.12.2018 § 26 muutoksista kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin.

Päätösten antopäivä:

Päätökset annettaan 10.1.2019.

Päätöksen nähtävilläolo:

Päätökset liitteineen on nähtävillä ajalla 10.1.2019 - 8.2.2019 jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla, Pohjanmaan jätelautakunnalla, Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari sekä verkkosivustolla www.ekoso.fi.

PDF-muodossa olevat päätösliitteet löytyvät seuraavista verkkosivustoilla: www.ekoso.fi, www.pietarsaari.fi – Hallinto ja päätöksenteko - pöytäkirjat.

Muutoksenhaku:

Muutosta päätökseen voi hakea kunnallisvalituksella Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle osoitteeseen, PL 204, 65101 VAASA. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätöksen valitusosoituksesta.

Lisätietoa:

Pohjanmaan jätelautakunta, puh: 06-786 3737.

Liitteet:

Pöytäkirjaote § 25-2018 [172.7 kB]
Pöytäkirjaote § 26-2018 [165.8 kB]
Liite 25A-2018 [528.9 kB]
Liite 25B-2018 [117.6 kB]
Liite 26-2018 [595.4 kB]
Kunnallisvalitusosoitus [124.2 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ota yhteyttä

Puhelin

(06) 786 3737

Sähköposti

info(a)ekoso.fi

Postiosoite

Pohjanmaan jätelautakunta

PL 41

68601 Pietarsaari

Suomi

Käyntiosoite

Koulukatu 25-27 C

Pietarsaari

TIETOSUOJASELOSTE

» Tietosuojaseloste (pdf)