Sök på sidan

Komposteringsanmälan

Från och med 1.1.2023 ska fastighetsinnehavare enligt avfallslagen göra en anmälan till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ifall bioavfall komposteras på fastigheten.

Som en kommunal avfallshanteringsmyndighet ska Österbottens avfallsnämnd upprätthålla ett register över komposteringen av bioavfall vid fastigheterna på verksamhetsområdet.

Anmälningsskyldigheten gäller inte ifall:

• På fastigheten komposteras enbart av trädgårds- och parkavfall

• Fastighetsinnehavaren beviljats ett undantag av Österbottens avfallsnämnd från separat insamling av bioavfall

• Fastighetsinnehavaren lämnar/lämnat in en ansökan om undantag från separat insamling av bioavfall till Österbottens avfallsnämnd i samband med påbörjandet av komposteringen av bioavfallet

En elektronisk komposteringsanmälan ska göras inom två månader från inledandet av komposteringen av bioavfallet på fastigheten. Motsvarande ska fastighetsinnehavare meddela Österbottens avfallsnämnd om komposteringen av bioavfallet har avslutats på fastigheten inom två månader. Anmälan om att komposteringen av bioavfall har avslutats eller uppdatering av tidigare uppgifter görs per e-post: info@ekoso.fi eller alternativt per telefon: (06) 786 3737.

Tilläggsuppgifter: Österbottens avfallsnämnd: info@ekoso.fi eller (06) 786 3737.

Länk till anmälningsformuläret:

» Elektronisk komposteringsanmälan
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)