Sök på sidan

Meddelande om beslut

Österbottens avfallsnämnds beslut 24.10.2017 § 31 om, ändring av följande punkter och paragrafer de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna med stöd av avfallslagens 91 §:

• Allmän del 1.5, 1.7
• §§ 7, 8, 9, 15, 17,18 ,26, 47,48

Ändringarna i avfallshanteringsföreskrifterna innebär, att insamlingssystemet för hushållsavfall ändras på Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde. Från och med 1.10.2018 insamlas bioavfall och energiavfall i två skilda avfallskärl vid fastigheterna.

Beslutets datum:

Beslutet ges 15.11.2017

Beslutet framlagt till påseende:

Beslutet är framlagt till påseende under tiden 15.11.2017-14.12.2017 på medlemskommunernas officiella anslagstavlor, hos Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen: www.ekoso.fi. Beslutsbilagorna är tillgängliga i PDF-format på följande webbplatser: www.ekoso.fi, www.jakobstad.fi (Förvaltning och beslut - Protokoll).

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737.

Bilagor:

Bilaga 30 [273.9 kB]
Bilaga 31 A [99.9 kB]
Bilaga 31 B [292.9 kB]
Bilaga 31 C [2.7 MB]
Bilaga 31 D [1.3 MB]
Bilaga 31 E [122.8 kB]
Bilaga 31 F [433.9 kB]
Bilaga 31 G [1.3 MB]
Beslut 31 [317.0 kB]
Kommunalbesvärsanvisning [126.4 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)