Sök på sidan

Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut om uppdatering till de kommunala avfallshanteringsföreskrifter

Gäller fr.o.m. 15.4.2017

Beslut:

Österbottens avfallsnämnds beslut om uppdatering till de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna, Österbottens avfallsnämnds beslut § 10/2017.

Beslutsdatum:

28.3.2017

Beslutet framlagt till påseende:

Besluten har framlagts till påseende under tiden 20.4.2017-19.5.2017 på Österbottens avfallsnämnds medlemskommunernas officiella anslagstavla, Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen www.ekoso.fi.

Datum för givande av beslut:

21.4.2017

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737.

Bilagor:

Protokollsutdrag § 10-2017 [154.8 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)