Sök på sidan

Meddelande om Österbottens avfallsnämnds avfallstaxa för år 2016

Beslut:

Österbottens avfallsnämnds beslut (§ 23/2015) om den kommunala avfallstaxan för år 2016 med stöd av avfallslagens 78 och 79 §§.

Beslutets datum:

Beslutet ges 5.1.2016

Beslutet framlagt till påseende:

Beslutet med bilagor är framlagt till påseende under tiden 5.1.2016-4.2.2016 på Österbottens avfallsnämnds medlemskommunerna officiella anslagstavla, Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen www.jakobstad.fi (Förvaltning och beslut - Protokoll).

Sökande av ändring:

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737.

Bilagor:

Avfallsavgiftstaxa 2016 [470.5 kB]
Hushållens taxor för 2016 [198.7 kB]
Kommunalbesvärsanvisning [126.4 kB]
ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)