Sök på sidan

Meddelande om beslut

BESLUT 1:

Österbottens avfallsnämnds beslut 19.5.2015 10 § med stöd av avfallslagens 91 § om att inte ändra de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna enligt vilken en övergång till insamling av hushållsavfall enligt 2-kärlssytem skulle möjliggöras.

Beslutsdatum: B19.5.2015
BDatum för givande av beslut: 4.6.2015

BESLUT 2:

Österbottens avfallsnämnds beslut ändrig till den kommunala avfallstaxan med stöd av avfallslagens 78 och 79 §§, enligt vilken den offentligrättsliga mottagningsavgiften för rivningsträ är fr.o.m. 1.6.2015 35 €/ton (moms. 0 %). Österbottens avfallsnämnds beslut 19.5.2015 § 11.

BBeslutsdatum: 19.5.2015
BDatum för givande av beslut: 4.6.2015

Besluten framlagt till påseende:

Besluten har framlagts till påseende under tiden 4.6.2015-3.7.2015 på Österbottens avfallsnämnds medlemskommunernas officiella anslagstavla, Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen www.jakobstad.fi – Förvaltning och beslut - protokoll.

Sökande av ändring:

Ändring i beslut kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation:

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737 eller e-post: info(a)ekoso.fi.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)