Sök på sidan

Meddelande: Österbottens avfallsnämnds beslut om förnyade avfallshanteringsföreskrifter

Beslut

Österbottens avfallsnämnds beslut om förnyade avfallshanteringsföreskrifter 24.2.2015, § 4.

Beslutsdatum

24.2.2015

Beslutet framlagt till påseende

Besluten har framlagts till påseende under tiden 10.3.2015-9.4.2015 på Österbottens avfallsnämnds medlemskommunernas officiella anslagstavla, Österbottens avfallsnämnd, Skolgatan 25-27 C, Jakobstad samt på webbplatsen www.ekoso.fi, se Avfallshanteringsföreskrifter (pdf).

Avfallshanteringsföreskrifter 2015 [1.0 MB]

Datum för givande av beslut

11.3.2015

Sökande av ändring

Ändring i beslutet kan sökas genom kommunalbesvär till Vasa Förvaltningsdomstol. Besvärsskriften inklusive bilagor skickas till Vasa Förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring framgår av besvärsanvisningen som är bifogat beslutet.

Tilläggsinformation

Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737 eller e-post: info(a)ekoso.fi.

ekoso-logo-inv.png

Ta kontakt

Telefon

(06) 786 3737

E-post

info(a)ekoso.fi

Postadress

Österbottens avfallsnämnd

PB 41

68601 Jakobstad

Finland

Besöksadress

Skolgatan 25-27 C

Jakobstad

DATASKYDDSBESKRIVNING

» Dataskyddsbeskrivning (pdf)